Wednesday, December 10, 2008

Mijn Sinterklaas-gedichte


For my Dutch class part of our homework for this week was to write a Sinterklaas poem. So here it is, for your perusal (the translation follows the Dutch).

Op de avond van Sinterklaas
Eten wij broodjes en kaas.
De mannen hebben lange baarden,
Maar geen appelen voor the paarden.
Dan horen wij een geluid klop:
Kijk! Daar draait de deur knop!
Het was de zwarte man, naam Piet,
Hij heeft zijn zak niet.
In plaats daar van brangt hij ons niets
Uitgezondered nieuwe lichten voor mijn fiets.
Piet ons aan te keuken een haas
Maar wij veel liever onze kaas.

Translation (approximate):
On the evening of Sinterklaas (St. Nicholas)
We eat broodjes and cheese (broodjes are a Dutch roll that you can get with various fillings)
The men have long beards
But no apples for the horses (Sinterklaas comes on horseback)
Then we hear a loud knock
Look! There turns the door knob!
It was the black man, named Piet (Sinterklaas' "friend" Zwarte Pieter)
He has his sack niet (not)
In its place he brings nothing
Except new lights for my bike
Piet wants to cook us a hare
But we much prefer our cheese.

Isn't is wonderful?????? I wasn't really going for sense-making, to be quite honest I was just trying to find words that rhymed. Hence Sinterklaas rhymed with kaas. I think my teacher was quite impressed with that one ;) Tot ziens!

No comments: